Letem světem elektronické identifikace

Video bylo zveřejněno v roce: 2021
Rychlé seznámení se základními pojmy a principy z oblasti elektronické identifikace: proč vzniklo rozdělení na poskytovatele identity a poskytovatele služeb, jak funguje přímý a nepřímý model elektronické identifikace, a jak se na celou problematiku dívá zákon č. 250/2017 Sb. o elektronické identifikaci. Kdo jsou kvalifikovaní správci a kvalifikovaní poskytovatelé, co jsou kvalifikované systémy a (kvalifikované) prostředky elektronické identifikace, a jaká je role národního bodu.

Copyright © 2023     

Ochrana osobních údajů