Analýza webu a aktivit

            Pro analýzu budu potřebovat přístup do Google Analytic. Položím vám několik potřebných otázek.


  • zanalyzuji vaše on-line aktivity,
  • najdu slabá místa vaší webové prezentace,
  • doporučím vám, jak chyby odstranit,
  • poukážu na to, jak on-line aktivity rozvíjet,
  • rozeberu web po obsahové stránce,
  • navrhnu relevantní klíčová slova,
  • předložím vám jejich pozice ve vyhledávačích.