Copywriting

Napíšu pro web optimalizované texty, ale rovněž čtivé pro návštěvníky stránek.

Před samotným psaním je potřeba seznámit se s danou problematikou a rovněž znát klientovu představu. Nejprve tedy zpracuji vaše požadavky a vyžádám si potřebné podklady. Potud jsou moje kroky pro vás zdarma.

Ráda se seznamuji s novými věcmi, což je při psaní článků hodně důležité. Přijímám výzvy těžkých témat a snažím se je psát čtivě pro co nejširší okruh čtenářů.

Článek: Co je copywriting.

Občas pro mě pracují brigádníci, po kterých vše kontroluji a především se řídí mými instrukcemi. Jejich články v referencích neuvádím.

   Co předchází napsání textu pro web:

 • seznámení se s vaším oborem podnikání,
 • posouzení stávajícího stavu webu,
 • analýza klíčových slov,
 • analýza konkurence,
 • analýza potenciálních návštěvníků.


   Napíšu:

 • text na web,
 • popisky zboží,
 • newsletter,
 • PR články,
 • obsah pro sociální sítě,
 • přepis mluveného slova.