WEB - FOTO - GRAFIKA

   Copywriting

Napíšu pro Vás optimalizované texty s ohledem na SEO, ale rovněž čtivé pro návštěvníky webu, sociální sítě ... 

Před samotným psaním je potřeba seznámit se s danou problematikou, a rovněž znát představu svého klienta. Nejprve tedy zpracuji Vaše požadavky a vyžádám si potřebné podklady. Potud jsou moje kroky pro Vás zdarma.  

Ráda se seznamuji s novými věcmi, což je při psaní článků hodně důležité. Přijímám výzvy těžkých témat a snažím se je psát čtivě pro co nejširší okruh čtenářů.


   Co předchází napsání textu pro web?

 • seznámení se s Vaším oborem podnikání
 • posouzení stávajícího stavu webu
 • analýza klíčových slov
 • analýza konkurence
 • analýza potenciálních návštěvníků


   Napíšu:

 •  text na web
 • popisky zboží 
 • newsletter 
 • PR články
 • obsah pro sociální sítě
 • přepis mluveného slova