WEB-FOTO-GRAFIKA

   Audit stávajícího webu

Cílem analýzy webu je zvýšení návštěvnosti stránek a dosažení lepších pozic ve vyhledávačích. Odhalím chyby, nedostatky, rezervy a navrhnu zlepšení kvality webu.


  • zkontroluji přístupnost stránek pro roboty vyhledávačů,
  • prověřím, jestli nepoužíváte zakázané postupy,
  • posoudím obsah a použitelnost webu,
  • posoudím výběr klíčových slov a navrhnu případně jiná,
  • zjistím aktuální pozice vašich stránek ve vyhledávačích,
  • zjistím, jak si vede interní a externí linkbuilding (zpětné odkazy) a navrhnu případně novou strategii. Výstup:

  • obsahový audit – kompletní inventura a zhodnocení stávajícího obsahu,
  • SEO audit analýza optimalizace webu.