Audit stávajícího webu

- cílem analýzy webu je zvýšení návštěvnosti stránek a dosažení lepších pozic ve vyhledávačích. Odhalím chyby, nedostatky, rezervy a navrhnu zlepšení kvality webu.

Postup

 • Zkontroluji přístupnost stránek pro roboty vyhledávačů
 • Zreviduji sitemap vašeho webu tak, aby byla pravidelně aktualizovaná a obsahovala všechny stránky vašich stránek
 • Zanalyzuji, kdo je v internetovém prostředí vaší konkurencí
 • Prověřím, jestli nepoužíváte zakázané SEO metody
 • Posoudím obsah a použitelnost webu tak, aby byly pro vaše klienty maximálně přehledné a přátelské
 • Nastavím správnou hierarchii struktury vašich stránek
 • Zvážím výběr klíčových slov a případně navrhnu nová
 • Zkontroluji a správně nastavím vaše meta tagy na domovské stránce
 • Prověřím rychlost načítání vašich stránek a zajistím, aby se rychle načetly i u návštěvníků s horším připojením na internet
 • Zajistím kvalitní responsivní design, aby se vaše stránky správně zobrazovaly i v mobilních zařízeních
 • Zkontroluji korektnost zobrazení vašeho webu ve všech hlavních prohlížečích (Internet Explorer, Firefox, Opera) a doladím případné chyby
 • Ověřím, zda se někde na vašem webu nevyskytují nefunkční stránky 404
 • Navrhnu jednoduché a snadno zapamatovatelné URL adresy vašich stránek tak, aby obsahovaly klíčová slova pro danou stránku
 • Vyhledám aktuální pozici vašich stránek ve vyhledávačích
 • Zjistím, jak si vede externí a interní linkbuilding (zpětné odkazy) a navrhnu případně novou strategii

 Výstup

 • obsahový audit – kompletní inventura a zhodnocení stávajícího obsahu,
 • SEO audit – analýza optimalizace webu.

 

Články

Nezávazná poptávka služebNezávazná poptávka služeb. Vyberte poptávanou službu a napište mi několik řádků o Vaší představě.

 

Pokud máte web, napište sem prosím jeho adresu

Copyright © 2023     

Ochrana osobních údajů