POJMY OD PÍSMENE "X"

  • XHTML (eXtensible Hypertext Markup Language)

    Jedná s o značkovací jazyk pro tvorbu www stránek. Oproti HTML má přísnější pravidla pro tvorbu dokumentů, což vede k přehlednějšímu a čistšímu zdrojovému kódu. 

    Copyright © 2023     

    Ochrana osobních údajů