• B2B (business to business) marketing

  Označení pro ryze obchodní partnerské vztahy. Např. vztah mezi odběratelem a dodavatelem.

 • B2C (business to Consumer) marketing

  Je zaměřený na nefiremní zákazníky – koncové spotřebitele.

 • Backend

  Část internetových stránek nebo e-shopů, přes kterou se provádí samotná správa webu. Nejčastěji bývá označována jako „administrace“. Značka „Backend“ pochází z anglického „Back“ a „End“ a označuje „zadní část“ stránek neviditelnou pro zákazníka.

 • Banner

  Reklamní proužek zobrazující se na internetových stránkách.

 • Bannerová slepota

  Označení pro imunnost, respektive vědomé ignorování zákazníků vůči bannerové reklamě. Tento jev byl poprvé popsán v roce 1998

 • Black Hat SEO

  Zakázané postupy zvyšující hodnocení webových stránek a jejich umístění ve vyhledávačích

 • Blog

  V poslední době velmi populární forma sdělování názorů, zážitků a pocitů přes specifickou stránku na webu. Bývá provozován buď jedním autorem nebo řadou několika pod firemní hlavičkou.

 • Bounce rate

  Ukazatel v analytickém systému Google Analytics. Zobrazuje v procentech, kolik návštěvníků ihned po příchodu web opouští.

 • Brand (značka)

  Jméno, znak, symbol, logo, název, design nebo jejich kombinace. Cílem brandu je identifikace produktu nebo služby a odlišení se od konkurence.

 • Brand Awareness (povědomí o značce)

  Ukazuje kolik procent lidí z cílového publika zná danou značku.

 • BRIEF

  Zadání od klienta. Obsahuje údaje týkající se cílů, rozpočet pro kampaně a další potřebné údaje.

 • Business plán

  Podnikatelský plán zahrnující konkrétní cíle daného byznysu, jeho reálné možnosti, konkurenci, rozbor trhu, finanční možnosti a slabé a silné stránky projektu.

  Copyright © 2023     

  Ochrana osobních údajů