°A °B °C °D °E °F °G °H °I °J °K °L °M °N °O °P °Q °R °S °T °U °V °W °X °Y °Z °

   

  Pojmy od písmene "C"


Cílová stránka  

Stránka, na které by měl návštěvník najít informace, které hledá.


Cloaking  

Jedná se o podvodnou techniku, kdy server pracuje se dvěma verzemi internetové stránky. Jinou verzi pošle robotu vyhledavače a jinou uživateli.


CMS

Zkratka pochází z anglického Content Management System a znamená systém pro správu obsahu, neboli redakční systém webu.


Copywriting

Psaní obchodních a reklamních textů s cílem zvýšit vyhlídku prodeje produktu nebo služby.


Content marketing

Jedná se o marketingovou techniku, jejíž pomocí je sdílen kvalitní, významný a konzistentní obsah, jehož cílem je upoutat a získat publikum


CPC

Nabídka ceny za proklik u PPC reklam.


CTR (Click-through rate)

Míra prokliku, určuje poměr mezi počtem zobrazení reklamy a množstvím kliknutí na danou reklamu.