°A °B °C °D °E °F °G °H °I °J °K °L °M °N °O °P °Q °R °S °T °U °V °W °X °Y °Z °


   Pojmy od písmene "B"


B2B (business to business) marketing

Označení pro ryze obchodní partnerské vztahy. Např. vztah mezi odběratelem a dodavatelem.

B2C (business to Consumer) marketing

Je zaměřený na nefiremní zákazníky – koncové spotřebitele.

Banner 

Reklamní proužek zobrazující se na internetových stránkách.


Bounce rate

Ukazatel v analytickém systému Google Analytics. Zobrazuje v procentech, kolik návštěvníků ihned po příchodu web opouští.

Brand (značka)

Jméno, znak, symbol, logo, název, design nebo jejich kombinace. Cílem brandu je identifikace produktu nebo služby a odlišení se od konkurence.


Brand Awareness (povědomí o značce)

Ukazuje kolik procent lidí z cílového publika zná danou značku.


BRIEF 

Zadání od klienta. Obsahuje údaje týkající se cílů, rozpočet pro kampaně a další potřebné údaje.