Technické SEO - Duplicita webu

  • Blog

Dalším, klíčovým faktorem technické optimalizace webu je duplicita webu. 

Za duplicity lze považovat citované úryvky nebo textové úseky, zobrazujíc se na několika místech jednoho webu. Často se jedná o totožný popis produktů.

Co říká o duplicitě webu Seznam.cz:

Za duplicitní weby považujeme dvě a více domén (subdomén) se shodným či velmi podobným obsahem. Pokud jsou tyto podobnosti automaticky nebo poloautomaticky rozpoznány, bude vybrána pouze jedna doména jako hlavní a ostatní budou penalizovány.

 

Copyright © 2023     

Ochrana osobních údajů