Důvody, proč zvolit profesionálního copywritera

 • Blog

Výraz „copywriter“ se poprvé na trhu objevil v dobách slavného britského reklamního magnáta Davida Ogilvyho. Vznikl jako zkomolenina původního „copyright“. Jednalo se o označení pro dílo duševního vlastnictví, vycházející ze známého malého céčka v kroužku nad značkou firmy nebo výrobku. Se psaním textů za účelem reklamy tedy neměl původně nic společného. Protože se ale obě slova vyslovovala stejně, došlo časem k jejich záměně a svět si zvykl na označení „copywriter“. Od té doby patří práce copywriterů k nenahraditelné formě budování povědomí o značce či výrobku.

V současné době existují stovky až tisíce copywriterů. Jak se v nabídkách neztratit? Proč je vlastně dobré zvolit profesionálního copywritera, a ne laika? Mám pro vás přehled těch nejdůležitějších důvodů.

Bod 1. - Šetří vám čas

Jednoznačně nejzásadnějším důvodem, proč je výhodnější oslovit profesionálního copywritera než laika, je úspora času. Přestože číst a psát umí v Česku drtivá většina lidí, asi ne každý se hodí pro dobrý copywriting.  Ten vyžaduje:

 • kvalitní stylistiku,
 • bezchybnou gramatiku,
 • správný slovosled,

Text nesmí být sepsán bezmyšlenkovitě. Musí mít hlavu a patu, jasně sdělený důvod navazující na všechny ostatní jeho části.

Bod 2. – Strukturovaný obsah vytváří na míru

Copywriting neznamená kopírování textů. To by bylo proti pravidlům i etice zároveň. Profesionální copywriter text vytváří na míru sám. Dělá to například následujícím způsobem:

 • ačkoliv se inspiruje v jiných zdrojích na internetu, vždy vytváří originální text,
 • i když píše o stejné věci pro více klientů, vždy ho přizpůsobuje potřebám daného zákazníka společnosti,
 • články dobře strukturuje,
 • pamatuje na praktičnost informací pro čtenáře.

Profesionální copywriter není opisovač, ale tvůrce. Jeho text není jen čtivá slohová práce, ale přehledný souhrn praktických informací.

Bod 3. – Dívá se zvenčí

Rozhodnete-li se obsahově naplnit vaše webové stránky nebo máte jakýkoli jiný záměr se psaním textů, profesionální copywriter disponuje nadhledem. V jakém smyslu?

 • Netrpí takzvanou profesní slepotou – není zaměstnancem firmy, není tedy zatížen firemním pohledem na danou informaci.
 • Dívá se na problematiku zvenčí – usiluje o stejný pohled, jakým se dívají potencionální zákazníci. Pro vaši firmu jednoznačná výhoda.

Bod 4. – Píše bez chyb

Čeština patří mezi čtyři nejtěžší jazyky světa. Gramatika mnohokrát zaskočí i rodilé mluvčí s výborným prospěchem z češtiny. Průměrný Čech má podle statistik 92procentní bezchybnost. Profesionální copywriter je jistotou chybějících osmi procent. Ty ale mohou znamenat hodně. Pamatujte na to, že gramatické chyby v jakémkoli veřejně dostupném textu znamenají v očích zákazníků body dolů.

Bod 5. – Jednotně komunikuje

Další velkou výhodou služeb profesionálního copywritera je jeho schopnost nastavit jednotný styl vaší firemní komunikace. V čem konkrétně? Například v následujících směrech:

 • udržení jednotného „tone of voice“ neboli stylu komunikace – majitelé mnoha firem častokrát mění styl nebo odborníky, se kterými spolupracují,
 • komunikace se sjednotí ve všech směrech – textové výstupy směrem ven z firmy nebudou nesourodé a odlišné. Copywriter drží jednotnou linii všemi směry,
 • nastavení následné jednotné komunikační strategie – ideální věc pro dosažení konkrétních strategických cílů.

Bod 6. – Dokáže zaujmout

Copywriting musí být pro potencionální zákazníky i stávající klienty poutavý. Nesmí je nudit, ale musí je zaujmout. Copywriteři toho dosahují následovně:

 • vnímají obsahovou stránku textu pro maximální zaujetí čtenářů,
 • vytváří kvalitní popisky služeb a produktů díky bohaté slovní zásobě,
 • mohou nabídnout čtivé články pro firemní blog,
 • zároveň se sami průběžně vzdělávají, aby profesně rostli, a přitom si zachovali důvtip.

Bod 7. – Zohledňuje SEO

Jednou z klíčových funkcí profesionálních copywriterů je jejich schopnost pracovat s trendy internetu. Copywriter ví:

 • jak uvažují vaši potencionální zákazníci,
 • dokáže definovat klíčová slova, která zadávají do internetových vyhledávačů,
 • daná slova zohledňuje v psaném textu tak, aby se objevovala na předních místech ve výsledcích vyhledávání,
 • dobře rozumí tomu, co obnáší optimalizace webu.

Bod 8. – Má zásadní vliv na online marketing

Profesionální copywriter má zásadní vliv na online marketing. Výborně rozumí svému řemeslu, a tak dokáže:

 • zvýšit povědomí o vaší značce, produktu či službě,
 • s pomocí profesionálně zvládnutých textů účinně oslovit zákazníky,
 • zvyšujete brand awareness společnosti,
 • zvýšit i samotný prodej.

Má-li být dosaženo zmíněných úspěchů, je nutno k online marketingu přistoupit jako ke komplexním úkolům, které nelze samostatně vyčlenit.

Bod 9. – Disponuje zkušenostmi

Profesionální copywriter má za sebou desítky, možná i stovky odlišných zákazníků. Díky tomu má vytvořený nadhled a s mnoha běžnými i atypickými problémy si snadno poradí. Můžete od něj čekat praktické podněty, které již účinně vyzkoušely firmy před vámi. Nemusíte hledat dosud neobjevené a nevyzkoušené, ale jen si vzít to, co už vyzkoušeno bylo a dobře funguje.

Bod 10. – Vytváří autentický obsah

V době existence mnoha nevěrohodných webových stránek a všelijakých konspiračních teorií je další zásadní výhodou služeb profesionálního copywritera jeho schopnost pracovat s pravdivými a ověřitelnými informacemi. Profesionální copywriter vždy:

 • ověřuje dostupné informace ze spolehlivých zdrojů – ne každá webová stránka na internetu je totiž věrohodná,
 • sporné informace potvrzuje alespoň ze dvou důvěryhodných zdrojů,
 • komunikuje s provozovateli nebo vlastníky stránek, ze kterých informace čerpá.

Jednoduše řečeno, vše, co copywriter napíše, musí mít stoprocentně podložené. Máte právo se na to plně spolehnout.

Copyright © 2023     

Ochrana osobních údajů