Co to je copywriting


Jedná se o vytváření reklamních a marketingových textů, které mají za cíl propagovat výrobek, službu či cokoliv jiného. Pokud je text psán pro web, je tzv. optimalizován tak, aby byl na prvních místech ve vyhledávačích a zároveň pro čtenáře přínosný, čtivý a aktuální.

 

Stejně tak je copywriting využíván pro:

─     PR články

─     slogany

─     sociální sítě

─     popisky zboží

─     e-maily


Člověk, který text vytváří, se nazývá copywriter. Ten nejenže musí umět dobře ovládat gramatiku a zvládnout jazyk stylisticky, ale musí se rovněž obratně orientovat v internetovém prostředí, znát myšlení lidí, správně používat často vyhledávaná klíčová slova, mít přehled v oblasti marketingu a využívat kreativní myšlení. Pro tvorbu článku je potřebná znalost oboru a zmapování konkurence.

Copywriting dává psanému slovu nový význam a sílu. Nejde jen o popis nebo sdělení, ale jde o promyšlený text s ohledem na potřeby zákazníka s využitím síly internetového prostředí, sociálních sítí a reklamy.