Vláda usnadňuje odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku

smlouvaVe středu 18. ledna 2023 schválila vláda premiéra Petra Fialy nové nařízení týkající se odstoupení od smluv uzavřených takzvaným distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory. Nařízení vlády o vzorovém poučení o právu na odstoupení upřesňuje existující dřívější pravidla nastavená novelou zákona o ochraně spotřebitelů. Důvodem k danému kroku byly požadavky nových směrnic Evropské unie.

Předseda vlády Petr Fiala poznamenal: „Cílem nařízení je usnadnit spotřebitelům, zákazníkům postup při odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku, to znamená třeba po telefonu nebo online. Na základě nařízení budou mít k dispozici vzorové poučení o svých právech k odstoupení od smlouvy a vzorový formulář, pomocí kterého budou moci od takto uzavřené smlouvy jednoduše odstoupit. Je to opatření, které zvyšuje ochranu spotřebitelů.“

Copyright © 2023     

Ochrana osobních údajů