EU prosazuje digitální transformaci v souladu s evropskými hodnotami

digitizationČlenské státy, Parlament a Komise uzavřely jednání o hodnotách EU v digitálním světě. Výsledkem je evropské prohlášení o digitálních právech a zásadách pro digitální dekádu, které má zajistit, aby digitální technologie byly přínosem pro všechny jednotlivce, podniky i společnost jako celek.

Již 9. března 2021 Sdělení Komise s názvem „Digitální kompas 2030: Evropské pojetí digitální dekády“ přišlo s vizí, podle níž má Evropa do roku 2030 dokončit svoji digitální transformaci v souladu s evropskými hodnotami. Cílem EU je dosáhnout digitální suverenity v otevřeném a propojeném světě zahrnujícím občany v posíleném postavení a inovativní podniky v inkluzivní, prosperující a udržitelné digitální společnosti zaměřené na člověka. Také Evropská rada později zdůraznila význam digitální transformace pro růst, prosperitu, bezpečnost a konkurenceschopnost EU.

V souvislosti s těmito výzvami Komise navrhla evropské prohlášení o digitálních právech a zásadách pro digitální dekádu.

„Toto prohlášení stanoví evropský způsob digitální transformace našich společností a ekonomik. Zásadní význam má podpora a ochrana našich hodnot v digitálním prostředí, ať už jde o soukromí, individuální kontrolu nad údaji, rovný přístup ke službám a vzdělávání, slušné a spravedlivé pracovní podmínky, zapojení do veřejného prostoru nebo svobodu volby. Doufám rovněž, že prohlášení nastaví mezinárodní měřítko a bude inspirovat další země a organizace, aby následovaly náš příklad,“ komentoval Ivan Bartoš, místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro regionální rozvoj České republiky.

Výsledek jednání musí být schválen Radou, Evropským parlamentem a Komisí. Zámerem českého předsednictví je, aby dohodu všechny tři spolupodepisující orgány mohly podepsat na prosincovém zasedání Evropské rady.

Copyright © 2022     

Ochrana osobních údajů