EU posílí spolupráci a investice do kybernetické obrany

cyber securityRostoucí počet kybernetických útoků vyžaduje reakci v podobě přijetí rozhodnějších opatření na ochranu před kybernetickými hrozbami. Je třeba posílit schopnost Unie chránit své obyvatelstvo a infrastrukturu.

„Kybernetické útoky často bývají součástí širší hybridní kampaně, mají přeshraniční charakter a mohou ohrožovat civilní a obranné systémy a infrastrukturu. Závažné kybernetické bezpečnostní incidenty mohou být pro jeden nebo několik zasažených členských států natolik disruptivní, že je nemohou řešit samy. Unie se musí důrazněji a důvěryhodněji prosazovat jako aktér schopný zajistit bezpečnost, a to i v kyberprostoru.“ uvedl Margaritis Schinas, místopředseda pro podporu evropského způsobu života.

Nová opatření EU v oblasti kybernetické obrany posílí spolupráci a investice do kybernetické obrany, aby mohla čelit rostoucímu počtu kybernetických útoků zlepšením ochrany, detekce, obrany a odrazování od takových útoků.

„Návrat vysoce intenzivního konfliktu nás nutí přezkoumat náš přístup k bezpečnosti Evropy. Je načase posílit naši spolupráci v oblasti kybernetické obrany s cílem chránit, odhalovat, bránit a odrazovat. K dispozici máme širokou škálu nových iniciativ a hodláme nepolevit v práci na posílení evropských schopností kybernetické obrany a zesilování spolupráce mezi komunitami zapojenými do kybernetické bezpečnosti.“ sdělil Thierry Breton, komisař pro vnitřní trh.

Nová opatření například podpoří účinné řízení kybernetických krizí v rámci EU a pomůžou snížit naši strategickou závislost na kritických kybernetických technologiích. Podpoří také odbornou přípravu talentů v oblasti IT a zlepší schopnost přilákat a udržet si je.

Copyright © 2022     

Ochrana osobních údajů