WEB-FOTO-GRAFIKA

   Audit stávajícího webu

Cílem analýzy webu je zvýšení návštěvnosti stránek a dosažení lepších pozic ve vyhledávačích. Odhalím chyby, nedostatky, rezervy a navrhnu zlepšení kvality webu.


  • Zkontroluji přístupnost stránek pro roboty vyhledávačů.
  • Prověřím, jestli nepoužíváte zakázané postupy.
  • Posoudím obsah a použitelnost webu.
  • Posoudím výběr klíčových slov a navrhnu případně jiná.
  • Zjistím aktuální pozice vašich stránek ve vyhledávačích.
  • Zjistím, jak si vede interní a externí linkbuilding (zpětné odkazy) a navrhnu případně novou strategii. Výstup:

  • obsahový audit - kompletní inventura a zhodnocení stávajícího obsahu,
  • SEO audit - analýza optimalizace webu.