WEB-FOTO-GRAFIKA

°A °B °C °D °E °F °G °H °I °J °K °L °M °N °O °P °Q °R °S °T °U °V °W °X °Y °Z °

   Pojmy od písmene "D"


DATA  

Jedná se o informace v digitální formě, které počítač používá. Můžou být uložena mimo jiné v operační paměti počítače nebo na datovém nosiči. Např. zvuk, text, obrázek.


DNS 

(Domain Name System) je víceúrovňový systém doménových jmen, který je prováděn servery DNS a protokolem stejného jména, s kterým si vyměňují informace.