WEB-FOTO-GRAFIKA

°A °B °C °D °E °F °G °H °I °J °K °L °M °N °O °P °Q °R °S °T °U °V °W °X °Y °Z °

   Pojmy od písmene "D"


DATA  

Jedná se o informace v digitální formě, které počítač používá. Mohou být uložena mimo jiné v operační paměti počítače nebo na datovém nosiči. Například zvuk, text nebo obrázek.


DNS 

    Jde o víceúrovňový systém doménových jmen (Domain Name System), který je prováděn servery DNS a protokolem stejného jména, se kterým si vyměňují informace.