WEB-FOTO-GRAFIKA

Evropský parlament schválil nařízení o volném pohybu neosobních dat


Evropský parlament má dobrou zprávu pro české podnikatele, kteří musí v současné době shromažďovat data zvlášť v každé zemi EU. Po obecném přístupu Rady totiž na začátku října schválil nařízení o volném pohybu neosobních dat.

 

 

Schválené nařízení se do velké míry týká českých podnikatelů. Ti budou moci nabídnout nově své služby společnostem z celé EU bez starostí s budováním nových úložišť pro nová data.


Omezení umístění údajů bude povoleno pouze z důvodů vnitřní bezpečnosti. Jakékoli zbývající požadavky na lokalizaci dat budou muset být sděleny Evropské komisi a zveřejněny online, aby byla zajištěna shoda a transparentnost.


Nové nařízení se nijak nedotkne obecného nařízení o ochraně osobních údajů a nebude tak mít vliv na soukromí fyzických osob. V případě, že osobní a neosobní údaje budou zpracovány společně, použije se GDPR na část sady osobních údajů a zásada volného toku neosobních dat se bude striktně vztahovat na část neosobní. Obě nařízení by se proto neměla překrývat, ale naopak navzájem doplňovat.


Nařízení o volném pohybu neosobních dat vejde v platnost od 1. prosince 2018.